joomla 3wordpress

І КУРС

1. Вступ до спеціальності.

2. Геодезія.

3. Геологія.

4. Інженерна графіка.

5. Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька).

6. Інформатика, алгоритмізація та програмування.

7. Математика 1.

8. Математика 2.

9. Основи гірничого виробництва.

10. Родовища природного каміння.

11. Українська мова.

12. Фізика 1.

13. Фізична культура і спорт.

14. Цивілізаційні процеси в українському суспільстві.

 

ІІ КУРС

1. Буріння свердловин.

2. Деталі машин і механізмів.

3. Збагачення корисних копалин.

4. Маркшейдерія.

5. Основи електропостачання гірничих підприємств.

6. Процеси гірничих робіт.

7. Технічна механіка та опір матеріалів.

8. Технологія та безпека виконання підривних робіт.

9. Фізика 2.

10. Хімія.

11. Ціннісні компетенції фахівця.

 

ІІІ КУРС

1. Екологія гірництва.

2. Економіка гірництва.

3. Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва.

4. Основи теорії транcпорту.

5. Правознавство.

6. Спорудження гірничих виробок.

7. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин.

8. Технологія підземної  розробки родовищ корисних копалин.

 

ІV КУРС

1. Моделювання об'єктів гірничого виробництва.

2. Охорона праці в гірництві.

3. Цивільна безпека. 

 

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress