joomla 3wordpress

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКИ І ОСВІТИ (АНГЛІЙСЬКА /НІМЕЦЬКА/ФРАНЦУЗЬКА)

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАУКОВІ ОСНОВИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЇХ ВИДОБУТКУ

НАУКОВІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ ГІРНИЦТВА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІЙ СФЕРІ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГІРНИЦТВІ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress