joomla 3wordpress

   Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Інституту природокористування з методичної роботи

  У 2001 закінчив гірничий факультет Національної гірничої академії України за спеціальністю "Розробка родовищ корисних копалин.

  Працює на кафедрі з 2004 року після закінчення аспірантури.

  У 2005 захистив кандидатську дисертацію на тему "Обґрунтування параметрів вибухозахисної  перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд" за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва.

 З 2006 доцент кафедри гірничої інженерії та освіти (раніше підземної розробки родовищ).

 Починаючи з 2012 р. на посаді заступника декана гірничого факультету з наукової роботи бере активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських студентських олімпіад з напряму "Гірництво", які проходили на базі Національного гірничого університету та Криворізького технічного університету.

 У 2015 році пройшов підготовку за дистанційною магістерською програмою підготовки у Міжнародному товаристві з інженерної педагогіки (International Society for Engineering Education, IGIP).

 У 2017 році отримав сертифікат на визначення рівня володіння англійської мови Pre-intermediate, виданий міжнародною організацією "Британська рада".

 З 2018 р. є заступником директора Інституту природокористування з методичної роботи. Бере участь в організації навчально-методичної роботи. Забезпечує складання навчальних планів і корегує робочі навчальні плани. Погоджує плани навчально-методичної роботи кафедр факультету. Забезпечує складання розкладу навчальних занять і здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує підготовку документації щодо організації навчального процесу. Організує облік успішності студентів. Забезпечує своєчасне проведення атестацій студентів і відвідування занять.

 Наукова діяльність спрямована на вирішення актуальних науково-технічних проблем - створення імітаційних моделей в умовах підземного простору шахт та рудників. Постійно бере участь у виконанні держбюджетних, госпдоговірних та міжнародних тематик.

Викладає дисципліни: "Процеси гірничих робіт", "Основи проектування процесів гірничого виробництва".

Профіль: ORCIDScopusWeb of Science Google Scholar.

Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 62, тел.: (0562)47-23-26

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress