joomla 3wordpress

KovalevsДоктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України

  Протягом 1985 - 1990 рр. навчалася у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю "Механіка". У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Взаємодія анкерного й комбінованого кріплень із породним масивом і розробка методу розрахунку їхніх раціональних параметрів" за спеціальністю 05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин та 05.15.11 - Фізичні процеси гірничого виробництва та  присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника з спеціальності 05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин (1997 р.), здобула вчене звання доцента кафедри підземної розробки родовищ (2003 р.). У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему "Геомеханіка управління стійкістю просторової системи «масив-зміцненні породи — кріплення підземних виробок" за спеціальністю 05.15.11 - Фізичні процеси гірничого виробництва та здобула вчене звання професора кафедри підземної розробки родовищ (2006 р.).

 Наукова діяльність спрямована на: розвиток методів прогнозу проявів гірського тиску й обґрунтування нових конструкцій маломатеріалоємних кріплень; комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану системи "масив – кріпильна система – охоронна система"; геомеханіка навантаження і розрахунок параметрів кріпильної і охоронної систем підготовчих виробок.

Автор наукового відкриття "Закономірність розповсюдження звукових хвиль у висхідному багатофазному потоці при дисперсній структурі течії " (диплом № 449 від 20.01.2013 р.).

Ковалевська Ірина Анатоліївна є заступником головним редактором Журналу “Mining of Mineral Deposits” (www.mining.in.ua), що індексується наукометричною базою даних Web of Science і Scopus.  

Засновник постійно діючої міжнародної «Української Школи гірничої інженерії» (http://msu.org.ua), що консолідує зусилля щодо збереження і розвитку нових наукових напрямів. Формат Школи – щорічне проведення міжнародних науково-практичних конференцій за участю відомих фахівців-гірників України, Росії, Польщі, Німеччини та інших країн.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інститут фізики гірничих процесів НАН України (Д 11.184.02) та Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (Д 08.188.01).

 У 2012 р. І.А. Ковалевська пройшла дистанційне підвищення педагогічного мистецтва в Міжнародному товаристві з інженерної педагогіки (м. Філлах, Австрія) й отримала сертифікат "International engineering educator "Ing. Paed. IGIP". Брала участь та виступала з доповідями на Всесвітніх гірничих конгресах: у Стамбулі (2011) й Монреалі (2013). Щорічно відвідує і виступає з доповідями на Міжнародній конференції "Szkolа Eksploatacij Podzemnej" (Краків).

Викладає дисципліни: "Механіка гірських порід". 

Наукові профілі: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGate,

Google Scholar.    

Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 57, тел.:(056) 756-00-47,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress