joomla 3wordpress

Simanovich Доктор технічних наук, професор.

  Закінчив з відзнакою Дніпропетровський гірничий інститут (сьогодні – Національний технічний університет "Дніпровська політехніка") за спеціальністю "Будівництво підземних споруд і шахт" (1974  – 1979 рр.).

  Захистив кандидатську дисертацію на тему "Взаємодія породного масиву з трубчастими штангами і розробка методу розрахунку їх параметрів " за спеціальністю 01.02.07 – Механіка сипучих тіл, грунтів і гірських порід (1982 р.) та  присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника з спеціальності 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва (1992 р.), вчене звання доцента кафедри кафедри гірничих машин (1998 р.).

 Захистив докторську дисертацію на тему "Управління режимами взаємодії породного масиву з кріпленням гірничих виробок на основі регулювання його деформаційно-силової характеристики" за спеціальністю 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин та 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва (1993 р.) та здобув вчене звання професора кафедри гірничих машин (2001 р.).

 Наукова діяльність спрямована на наукове обґрунтування шляхів інтенсифікації гірничих робіт на вугільних шахтах України, зокрема, розглядаються наступні науково-технічні проблеми: прогнозування закономірностей виникнення і розвитку аномалій гірського тиску та параметрів зсуву вуглевміщуючого масиву при інтенсивному відпрацюванні вугільних пластів; розвиток теорії управління проявами гірського тиску в очисних, підготовчих та капітальних виробках вугільних шахт; наукове обґрунтування способів та засобів ресурсозберігаючої технології підтримки гірничих виробок з використанням міцнісних властивостей гірського масиву.

З 04.03.2016 до 04.03.2016 рр. року пройшов стажування у ТОВ "Науково-проектний центр ДТЕК" (м. Дніпро). 

 Викладає дисципліни: "Механіка гірських порід", "Руйнування гірських порід вибухом".

 Наукові профілі: ORCIDScopusWeb of Science Google Scholar

 Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 58, (0562) 47-23-26,

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress