joomla 3wordpress

     Наукове обґрунтування методологічної, технологічної, екологічної і правової бази вилучення корисних компонентів з техногенних родовищ України

Мета проекту – розроблення наукових засад раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів техногенних родовищ з урахуванням економіко-правових та екологічних аспектів забезпечення сталого розвитку гірничодобувних регіонів України.

     Наукові засади видобутку та переробки органічних палив комплексними енергетичними підприємствами

Мета проекту – створення енергохімічного підприємства на базі комплексної переробки органічної сировини з отриманням паливних газів, теплової енергії та хімічної сировини у замкнутому технологічно адаптованому й екологічно безпечному циклі з підвищенням енергетичної ефективності генераторів, що працюють на альтернативних видах палива, шляхом імплементації термоелектричних елементів у режимі генерування електричної енергії в систему живлення когенераційної установки.

     Обґрунтування технічних та технологічних параметрів енергохімічного комплексу на базі свердловинної підземної газифікації вугілля

Мета проекту – створення комплексної й ефективної системи генерації, перетворення, використання джерела енергії та попутної хімічної сировини, отриманої при реалізації енергохімічного комплексу на базі свердловинної підземної газифікації вугілля.

    Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і природних газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування

Мета проекту – розробка наукових основ газогідратних технологій задля швидкісного отримання техногенних газових гідратів з природного газу для подальшого його зберігання та транспортування до споживача.

    Розвиток наукових основ управління навантаженням кріпильних, охоронних систем повторно використовуваних виробок. підвищення ефективності протипилового захисту

Мета проекту – полягає у підвищенні стійкості підземних виробок на базі розвитку наукових основ управління навантаженням кріпильних й охоронних систем повторно використовуваних дільничних виробок та створення методів і засобів ефективного індивідуального протипилового захисту органів дихання гірників на основі урахування циклічного процесу дихання, інтенсивності накопичення рудникового пилу у фільтрувальному матеріалі респіраторів та сукупної дії інших чинників.

    Розробка засад синтезу інформаційних і геомеханічних систем керування процесами підземних гірничих робіт

Мета проекту – полягає у розробці засад системного керування параметрами ведення гірничих робіт на базі сполучення інформаційних технологій геомеханічного моніторингу та керування режимами роботи гірничого обладнання щодо забезпечення ресурсозберігаючих і безпечних умов видобутку корисних копалин.

joomla 3wordpress