joomla 3wordpress

  Улицький О.А. Гідрогеологічні та геомеханічні фактори екологічної безпеки навколишнього середовища в умовах реформування вугільної галузі: монографія / О.А., Улицький, В.М. Єрмаков, В.І. Бузило, А.В. Павличенко; під заг. ред. Улицького О.А. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 200 с.

Читати далі...

  Бондаренко В.І. Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів: монографія / В.І. Бондаренко, О.Ю. Витязь, М.Л. Зоценко [та ін.]. – Д.: ТОВ «Літограф», 2015. – 215 с.

Читати далі...

   Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій: монографія / Під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2013. – 176 с.

Читати далі...

   Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах: монографія / Р.О. Дичковський. – Д.: НГУ, 2013. – 262 с.

Читати далі...

     Табаченко М.М. Новітні принципи тепло насосних та когенераційних технологій використання викидного тепла: монографія / М.М. Табаченко, В.І. Самуся, Р.О. Дичковський та ін. – Д.: НГУ, 2012. – 247 с.

Читати далі...

Півняк Г.Г. Тенденції розвитку технологій та систем енергозбереження при видобуванні енергетичної сировини: монографія / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, О.М. Шашенко та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 240 с.

Читати далі...

   Півняк Г.Г. Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України: монографія / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 333 с.

Читати далі...
joomla 3wordpress
joomla 3wordpress