joomla 3wordpress

   Впродовж останніх 8 років на кафедрі гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» виконана низка теоретичних і лабораторних досліджень процесу гідратоутворення, технологій розробки природних морських газогідратних покладів та отримання техногенних газогідратів з метану дегазаційних свердловин вугільних шахт. Для моделювання процесів фазових переходів газових гідратів та кінетики їх отримання було створено лабораторію інноваційних технологій, оснащену необхідним обладнанням, що дає змогу виконувати дослідження газогідратного напрямку та проводити різного роду експерименти.

 

  

Візуалізація процесу формування газових гідратів

(реактор гідратоутворення)

 

 На сьогоднішній день процеси гідратоутворення, а також подальшого розкладання газових гідратів вивчаються завдяки вдосконаленій лабораторній установці НПО-5 та кліматермокамері ILKA KTK-3000. Обладнання дозволяє вивчати кінетику процесу отримання гідратів газу, моделювати вихідні термобаричні параметри гідратоутворення, встановлювати шляхи інтенсифікації процесу гідратоутворення й досліджувати фізико-хімічні властивості одержаних зразків газових гідратів.

 

Фотофіксація проведення лабораторних занять
студентами Інституту природокористуання

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress