joomla 3wordpress

     Кафедра гірничої інженерії та освіти (підземної розробки родовищ 1900 - вересень 2019 рр). Змінилася епоха, століття, покоління і на сьогодні загальний її склад становить 23 чоловіка, включаючи наукових співробітників і допоміжний персонал.  За роки своєї діяльності кафедра  підготувала понад 21 тисячу гірничих інженерів.

      Випускники кафедри працюють керівниками підприємств гірничодобувної та вугільної промисловості України, країн ближнього і далекого зарубіжжя; очолюють науково-дослідні, галузеві й академічні інститути; готують кадри у вищих навчальних закладах для гірничодобувної й іншої галузей промисловості.

    На кафедрі навчаються аспіранти і докторанти. За останні п’ять років через науковий семінар кафедри і спеціалізовану вчену раду Д 08.080.03 були захищені 4 докторських і 18 кандидатських дисертацій.

    Весь професорсько-викладацький склад кафедри продовжує працювати за тими напрямами, які були закладені видатними вченими – основоположниками наукових шкіл: О.М. Терпигорєвим, Л.Д. Шевяковим, І.С. Новосільцевим, М.М. Протодьяконовим, В.Н. Гуськовим, А.М. Цейтліним, М.Г. Новожиловим, К.І. Татоміром, Я.Е. Некрасовським, Б.С. Локшиним, М.А. Стариковим, В.В. Куліковим, І.А. Кіяшком, С.Г. Борисенком, А.І. Зільберманом, В.С. Рахутіним, О.В. Колоколовим, О.В. Савостьяновим.

    Кафедра має широкі міжнародні зв'язки з  провідними іноземними навчальними закладами, науково-дослідними установами, міжнародними організаціями, які дозволяють викладачам та аспірантам здійснювати наукову діяльність та проходити стажування за кордоном.

     З 1994 року кафедрою завідує Бондаренко Володимир Ілліч – професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки й техніки України, академік Академії інженерних наук України, автор наукового відкриття.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress