joomla 3wordpress

  Бондаренко В.І. Геомеханіка взаємодії анкерного та рамного кріплення гірничих виробок в єдиній вантажонесучій системі: монографія / В.І. Бондаренко, Ю.Я. Чередниченко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, О.В. Вівчаренко, В.В. Фомичов. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2010. – 174 с.

Читати далі...

    Бондаренко В.І. Прогнозна оцінка експлуатаційного стану пластових підготовчих виробок: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, О.І. Коваль, О.В. Вівчаренко. – Д.: НВП «Системні технології», 2010. – 230 с.

Читати далі...

  Бондаренко В.І. Методи розрахунку переміщень і зміцнень приконтурних порід гірничих виробок шахт Західного Донбасу: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, А.В. Мартовицький, О.П. Копилов. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2010. – 330 с. 

Читати далі...

     Табаченко М.М. Новітні принципи тепло насосних та когенераційних технологій використання викидного тепла: монографія / М.М. Табаченко, В.І. Самуся, Р.О. Дичковський та ін. – Д.: НГУ, 2012. – 247 с.

Читати далі...

     Бондаренко В.І. Геомеханіка навантаження кріплення очисних і підготовчих виробок у шаруватому масиві слабких порід: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, В.Г. Черватюк – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 233 c. 

Читати далі...

     Бондаренко В.І. Експериментальні дослідження стійкості виїмкових виробок, які повторно використовуються, на пологих пластах Донбасу: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, О.I. Коваль, В.В. Фомичов. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 426 с. 

Читати далі...

   Власов С.Ф. Просторове моделювання геомеханічних процесів при підземній розробці родовищ: монографія / С.Ф. Власов, О.А. Сідельников. – Д.: НГУ, 2012. – 223 с.

Читати далі...

     Руських В.В. Параметри вибухозахищених пристроїв для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд: монографія / В.В. Руських, А.В. Яворський, О.О. Яворська – Д.: НГУ, 2012. – 93 с. 

Читати далі...

   Півняк Г.Г. Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України: монографія / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 333 с.

Читати далі...

Півняк Г.Г. Тенденції розвитку технологій та систем енергозбереження при видобуванні енергетичної сировини: монографія / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, О.М. Шашенко та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 240 с.

Читати далі...

   Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій: монографія / Під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2013. – 176 с.

Читати далі...

   Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах: монографія / Р.О. Дичковський. – Д.: НГУ, 2013. – 262 с.

Читати далі...

   Мальцев Д.В. Технологія підземного видобутку уранових руд буропідривним способом: монографія / Д.В. Мальцев, О.Є. Хоменко. – Д.: НГУ, 2013. – 121 с.

Читати далі...

   Яворський А.В. Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об’єктами: монографія / А.В. Яворський, О.Г. Кошка, В.П. Сердюк, О.О. Яворська. – Д.: НГУ, 2010. – 121 с.

Читати далі...

   Бузило В.І. Розробка зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах шахт Львівсько-Волинського басейну: монографія / В.І. Бузило, Я.М. Наливайко, О.Г. Кошка та ін. – Д.: НГУ, 2012. – 132 с.

Читати далі...

   
Бузило В.І. Технологія селективного відпрацювання тонких вугільних пластів: монографія / В.І. Бузило, О.Г. Кошка, В.П. Сердюк та ін. – Д.: НГУ, 2012. – 137 с.

Читати далі...

Горова А.І. Технологія підвищення екологічної безпеки при видобуванні залізних руд підземним способом: монографія / А.І. Горова, І.Г. Миронова, М.М. Кононенко, А.В. Павличенко. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 136 с.

Читати далі...

 Бузило В.І. Технології забезпечення екологічної та техногенної безпеки гірничодобувних регіонів при ліквідації вугледобувних підприємств України: монографія / В.І. Бузило, С.С. Гребьонкін, В.М. Єрмаков, В.М. Павлиш, В.Д. Рябічев, А.В. Павліченко; під заг. ред. В.І. Бузило та С.С. Гребьонкіна. – Д.: Літограф, 2013. – 348 с.

Читати далі...

   
Бузило В.І. Технологія відпрацювання тонких пластів із закладкою виробленого простору: монографія / В.І. Бузило, В.І. Сулаєв, О.Г. Кошка та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 124 с.

Читати далі...

  
Бондаренко В.І. Експериментальні дослідження здимання порід підошви підготовчих виробок на по­логих пластах Донбасу: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, В.Г. Снігур. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. – 224 с.

Читати далі...

   
Бондаренко В.І. Геомеханіка навантаження і розрахунок параметрів кріпильної й охоронної систем підготовчих виробок шахт Західного Донбасу: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, О.В. Вівчаренко, О.В. Малихін, О.С. Гусєв. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. – 228 с.

Читати далі...

Бузило В.І. Технології ліквідації похилих гірничих виробок вугільних шахт, які закриваються, із застосуванням твердіючих високодисперс­них сумішей: монографія. / В.І. Бузило, В.Д. Рябічев, С.С. Гребьонкін, А.В. Павліченко; під заг. ред. Рябіче­ва В.Д. – Д.: Літограф, 2014. – 144 с.

Читати далі...

  Бузило В.І. Технології підвищення ефективності підземного видобутку вугілля в складних гірничо-геологічних умовах викликаних масовою ліквідацією вугільних шахт: монографія / В.І. Бузило, В.Д. Рябічев, С.С. Гребьонкін, А.В. Павліченко; під заг. ред. Рябічева В.Д. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 188 с.

Читати далі...

  Улицький О.А. Гідроекологічні та техногенні наслідки затоплення вугільних шахт: монографія / О.А. Улицький, В.М. Єрмаков, В.І. Бузило, А.В. Павличенко, П.П. Корж; під заг. ред. Бузило В.І. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 128 с.

Читати далі...

   Соренков В.М. Прогнозування змін стану навколишнього середовища та об’єктів інфраструктури при затопленні закритих вугільних шахт: монографія / Соренков В.М., Недолужко В.М., Бузило В.І., Павличенко А.В.; під заг. ред. Соренкова В.М. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 176 с.

Читати далі...

Костенко В.К. Прогнозування газодинамічного стану гірського масиву при розробці вугільних родовищ: монографія / В.К. Костенко, В.І. Бузило, А.В. Павличенко, Я.Т. Шаварський. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 228 с.

Читати далі...
joomla 3wordpress