joomla 3wordpress

   Асистент кафедри підземної розробки родовищ.

    Протягом 1992 – 1997 рр. навчався на денному відділенні гірничого факультету Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю "Підземна розробка родовищ корисних копалин". 1997 року закінчив Національну гірничу академію України і вступив до очної аспірантури на кафедру підземної розробки родовищ. З 2000 по 2007 рр. працював провідним інженером науково-технічного відділу, а потім завідувачем сектору науково-технічної інформації науково-дослідної частини Національного гірничого університету. На кафедрі працює з 1999 року на посаді асистента.

   З 2007 р. по 2014 р входив до Організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції "Школа підземної розробки", де здійснював технічну підтримку наукових видань.

   Наукова діяльність Лапка В.В. спрямована на дослідження параметрів закріплення слабометаморфізованих порід багаторівневими анкерними системами.

   Має 25 наукових робіт (7 наукових праць у фахових виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus), 2 патенти на винахід.

Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 58,

тел.: (0562)47-23-26

joomla 3wordpress