joomla 3wordpress

    Кандидат технічних наук, доцент.

   Протягом 1993 – 1997 рр. навчався у Державній гірничій академії України за спеціальністю "Підземна розробка родовищ корисних копалин", а з 1997 – 2000 рр. в аспірантурі. З 2000 р. молодший науковий співробітник кафедри ПРР, а з 2001 р. – науковий співробітник, за сумісництвом – заступник декана ГФ з трудового виховання.

   У 2004 р. працював інженером інноваційного відділу науково-дослідної частини Національного гірничого університету. З 2005 р. – асистент кафедри підземної розробки родовищ. У жовтні 2005 р. захистив кандидатську дисертацію.

   Медяник В.Ю. є заступником завідувача кафедри з методичної роботи. Виконує обов’язки вченого секретаря методичної комісії з напряму "Гірництво", а також обов’язки вченого секретаря наукового міжкафедрального семінару зі слухання кандидатських та докторських дисертацій вченої ради (Д 08.080.03.)

   Під час щорічної міжнародної конференції "Форум гірників" доц. Медяник В.Ю. – секретар секції №2 "Технології підземного видобутку корисних копалин".

   З 2013 року призначений співробітником-методистом науково-методичного центру "Кафедра ДТЕК" "Видобуток і збагачення вугілля".

   За програмою Науково-освітнього центру "Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики" за підтримки МОН України, Фонду цивільних досліджень і розвитку США отримав декілька грантів. За підтримки фонду CRDF був учасником симпозіуму "Неделя горняка – 2009", де представляв українську делегацію в Московському державному гірничому університеті.

   У 2011 р. Медяник Володимир Юрійович був відряджений до Російської Федерації з делегацією Державного ВНЗ "НГУ, як керівник делегації, де взята участь у роботі міжнародного форуму-конкурсу "Проблемы недропользования" (Topical Issues of Subsoil Usage), який проходив в Санкт-Петербурзькому державному гірничому інституті.

   У коло наукових інтересів входять геотехнології гірництва (гірничі роботи) та проектування гірничого виробництва. У науковому плані займається раціональним інноваційним проектуванням і плануванням прогресивних технологій видобутку родовищ корисних копалин на прикладі вугільних шахт.

   Автор трьох навчальних посібників, 2 з них мають гриф МОН України, та 2 монографій. Всього має понад 80 наукових праць, серед котрих 10 патентів на винаходи і корисні моделі.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 4, кім. 58,

тел.: (0562)47-23-26

joomla 3wordpress