joomla 3wordpress

    Кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедрою.

   1986 року з відзнакою закінчив Донецький гірничий технікум ім. Абакумова за спеціальністю "Гірнича електромеханіка". Протягом 1987 – 1992 рр. навчався на денному відділенні гірничого факультету Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю "Підземна розробка родовищ корисних копалин". У 1992 році закінчив інститут і вступив до очної аспірантури на кафедру підземної розробки родовищ. На кафедрі працює з 1995 року на посаді асистента, а після захисту кандидатської дисертації у 2000 році – на посаді доцента.

   Член вченої ради гірничого факультету.

   Наукова діяльність Почепова В.М. спрямована на дослідження параметрів закріплення слабких водонасичених порід високонапірними цементними струменями та напружено-деформованого стану гірських порід навколо підготовчих виробок закріплених анкерним кріпленням.

   Має 40 наукових робіт (7 наукових праць з високим індексом цитування), 7 патентів на винахід.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 4, кім. 58,

тел.: (0562)47-23-26

joomla 3wordpress