joomla 3wordpress

    Кандидат технічних наук, доцент, лауреат премії Президента України для молодих вчених.

   Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за 2013 рік.

   2001 року з відзнакою закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю "Економіка підприємства", а 2003 року – Національний гірничий університет за спеціальністю "Підземна розробка родовищ корисних копалин". Протягом 2007 – 2009 рр. працював в Національному гірничому університеті асистентом кафедри підземної розробки родовищ. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію. З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри.

    Приймає участь у міжнародних конференціях та наукових проектах країн Європи.

    Наукова діяльність охоплює наступні напрями: дослідження напружено-деформованого стану масиву гірських порід при відпрацюванні вугільних пластів під охоронюваними об'єктами, свердловинна підземна газифікація вугілля, дослідження процесів виникнення спалахів метану при руйнуванні газонасиченого масиву, технологія відпрацювання тонких пластів із залишенням пустих порід у шахті.

    Має 62 публікації (7 наукових праць у фахових виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus), 8 монографій та 2 патенти на винахід.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 4, кім. 57,

тел.: (0562)46-90-47

joomla 3wordpress