joomla 3wordpress

    Кандидат технічних наук, доцент кафедри підземної розробки родовищ, лауреат премії Президента України для молодих вчених.

    Лозинський В.Г закінчив Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки (м. Червоноград Львівської обл.) за спеціальністю "Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин" (2008) та Державний ВНЗ "Національний гірничий університет" за спеціальністю "Розробка родовищ корисних копалин" (2011). Під час навчання в університеті працював молодшим науковим співробітником на бюджетних та госпдоговірних тематиках. З 2010 по 2013 рр. працював інженером відділу міжнародних наукових проектів Національного гірничого університету. З 2011 по 2014 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі підземної розробки. У 2015 захистив кандидатську дисертацію.

    Входить до складу редакційного комітету збірника наукових праць видавництва CRC Press/ Balkema (Нідерланди).

    Напрям наукової діяльності спрямований на обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах впливу геологічної порушенності гірського масиву.

    Автор 37 наукових праць, у тому числі 10 наукових праць у фахових виданнях, 2 монографій, 12 статей у вітчизняних і закордонних виданнях та 2 патентів на винахід.

Контакти:

тел.:

e-mail:

joomla 3wordpress