joomla 3wordpress

      Кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничої інженерії та освіти, вчений секретар кафедри.

 

    2003 року закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю "Розробка родовищ корисних копалин" та вступив до аспірантури при кафедрі підземної розробки родовищ. Після закінчення аспірантури з 2006 року працює на кафедрі асистентом, а з 2015 доцентом.

   Протягом 2008 – 2013 років працював секретарем приймальної комісії гірничого факультету. З 2006 року і дотепер працює секретарем навчально-науково-виробничого комплексу "Вугілля". З 2013 року займає посаду секретаря кафедри підземної розробки родовищ. Є куратором напряму кафедри з підготовки студентів за програмою "Міжнародного університету ресурсів". У жовтні 2014 року захистив кандидатську дисертацію.

   Основна наукова діяльність пов’язана зі встановленням закономірностей взаємодії елементів геомеханічної системи "породний масив-кріплення підготовчих виробок" з підвищенням її стійкості та встановленням параметрів технологічних схем антрацитових шахт та рівня їх адаптації до інновацій, що дозволяє керувати процесами збереження потужності шахт.

   Усього опубліковано 28 наукових робіт із них: 13 у фахових виданнях, 6 наукових праць у наукометричних виданнях, 7 у матеріалах конференцій, колективна монографія та патент на винахід.

Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 57,

тел.: (0562)47-90-47

joomla 3wordpress