joomla 3wordpress

Kovalevs     Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України, автор наукового відкриття "Закономерность распространения звуковых волн в восходящем многофазном потоке при дисперсной структуре течения".

 

    Навчалася у Дніпропетровському державному університеті (1985 – 1990). Після закінчення аспірантури при Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України та роботи на кафедрі гірничих машин з 1998 р. працює на кафедрі підземної розробки родовищ на посадах доцента (2003), професора (2006).

    Ірина Анатоліївна продовжує роботу як співорганізатор постійно діючої міжнародної "Школи підземної розробки". Є заступником головного редактора фахового науково-технічного збірника "Розробка родовищ" і співавтором англомовного збірника "Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining" (Netherlands: CRC Press/Balkema). Ковалевська І.А. бере участь у роботі двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій Національного гірничого університету (Д 08.080.03.) та Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (Д 08.188.01).

    Протягом 2012 р. І.А. Ковалевська пройшла дистанційне підвищення педагогічного мистецтва в Міжнародному товаристві з інженерної педагогіки (м. Філлах, Австрія) й отримала сертифікат "International engineering educator "Ing. Paed. IGIP". Брала участь та виступала з доповідями на Всесвітніх гірничих конгресах: у Стамбулі (2011) й Монреалі (2013). Щорічно відвідує і виступає з доповідями на Міжнародній конференції "Szkolа Eksploatacij Podzemnej" (Краків) та 2nd International Engineering Education Conference "New trends and expectations".

    Основна наукова діяльність спрямована на: розвиток методів прогнозу проявів гірського тиску й обґрунтування нових конструкцій маломатеріалоємних кріплень; комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану системи "масив – кріпильна система – охоронна система"; геомеханіка навантаження і розрахунок параметрів кріпильної і охоронної систем підготовчих виробок.

    Усього опубліковано 255 наукових праць, у тому числі 5 підручників й навчальних посібників, 25 монографій, отримано 4 авторські свідоцтва і патенти на винахід, наукове відкриття, опубліковано за кордоном 25 наукових статей з високим індексом цитування у відомих виданнях Польщі, Англії, Німеччини, Канади та Росії.

    Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 57,

тел.: (0562) 46-90-47,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

joomla 3wordpress