joomla 3wordpress

Simanovich    Доктор технічних наук, професор.

 

    Після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема (1979) та аспірантури (1982) працював на посадах старшого наукового співробітника, доцента та професора.

    Основна наукова діяльність спрямована на наукове обґрунтування шляхів інтенсифікації гірничих робіт на вугільних шахтах України, зокрема, розглядаються наступні науково-технічні проблеми: прогнозування закономірностей виникнення і розвитку аномалій гірського тиску та параметрів зсуву вуглевміщуючого масиву при інтенсивному відпрацюванні вугільних пластів; розвиток теорії управління проявами гірського тиску в очисних, підготовчих та капітальних виробках вугільних шахт; наукове обґрунтування способів та засобів ресурсозберігаючої технології підтримки гірничих виробок з використанням міцнісних властивостей гірського масиву.

    Усього опубліковано 226 наукових праць, у тому числі 5 підручників і навчальних посібників, 25 монографій, отримано 21 авторське свідоцтво на винахід, опубліковано за кордоном 22 наукові статті з високим індексом цитування.

    Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 58,

тел.: (0562) 47-23-26,

joomla 3wordpress